31.08.2021

Михаил Асташов дахинаа алтан медаль шүүбэ

Буряадай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов болон Арадай Хуралай һунгамалнууд Михаил Асташовые Паралимпиин наадануудта 2-дохи алтан медаль абаһан баяртай ушараар үнэн зүрхэнһөө амаршална.

Михаил Асташов мүрысөөндэ хабаадахадаа, 16 километрэй зайе 24 минута 53,37 секундын туршада гаталжа шадаа.

Августын 26-да велотрек мүрысөөндэ хубиин урилдаанда түрүүлжэ, Паралимпиин алтан медальда хүртэһэн тухай һануулая. Финалай үедэ Канадын тамиршаниие хүсэжэ, дэлхэйн шэнэ рекорд табиһан байна.

Буряадай Уласай хуулиин ёһоор, Паралимпиин чемпиондо уласай һанһаа квартира абаха мүнгэн һомологдодог, 1,5 сая түхэригэй мүнгэн шан болон 30 мянган түхэриг һара бүри бүхы наһаараа абадаг байха.

Сентябриин 2-то бүлгэмэй шоссейнэ 100 километрэй урилдаанда Михаил Асташов хабаадаха юм. Энэ мүрысөөндэ амжалтатай хабаадахыень Арадай һунгамалнууд хүсэнэ.


Поделиться:


Дата изменения: 2021-04-23 21:59