20.08.2021

Һур харбалгаар Россиин чемпионат түгэсэбэ

Буряадай суглуулагдамал команда 4 алтан медаль абажа шадаа. Улаан-Үдэ хотын түбэй стадион дээрэ 24 регионһоо ерэһэн 200 гаран һур харбагшад мэргэнээ элирүүлбэ.

Һур харбалгаар Россиин чемпионой нэрэ зэргэдэ Светлана Гомбоева хүртөө. Инна Степанова командаараа алтан медальда хүртэхэһээ гадна, эхэнэрнүүдэй дунда мүнгэн медаль абажа шадаа. Эрэшүүлэй дунда алтан медальда Эрдэм Цыдыпов хүртөө. Ростовска можоһоо ерэһэн, Токиодо үнгэрһэн Олимпиин наадануудта мүнгэн медальда хүртэгшэ Елена Осипова энэ мүрысөөндэ хүрэл медаль абаһан байна.

Буряадай Арадай Хуралай бюджедэй хорооной түрүүлэгшэ Александр Бардунаев, Арадай Хуралай һунгамал, «Вертолеты России» холдингын захиралай орлогшо, Россин ажалай Герой Леонид Белых гэгшэд Россиин чемпионадта илагшадые шагнаба.

- Дүрбэн үдэр соо манай уласта ехэ мүрысөөн боложо дүүрэбэ. Буряадай суглуулагдамал команда эгээл мэргэн байһанаа харуулаа, түрүүшын һуури эзэлээ. Буряадай Арадай Хуралай Түрүүлэгшын зүгһөө, Арадай Хуралай бүхы һунгамалнуудай зүгһөө амаршалнаб. Манай уласта һур харбалга, спорт хүгжэнэ. Лукодром баригдажа, мэргэшүүлнай тэндэ һорилго хэдэг болоо. Иимэ үндэр хэмжээнэй мүрысөөнүүдые Буряад уласта үнгэргэжэ байха бүхы арганууд бии, - гэжэ Александр Бардунаев тэмдэглээ.


Поделиться:


Дата изменения: 2021-04-23 21:59